Praktisk information

Åbningstider

Klinikken har åbent:


mandag-fredag 8:00-14:00


Der er enkelte undtagelser til disse åbningstider. Det er ikke muligt at få behandling hos lægerne, hvis man ikke har forudbestilt en personlig tid.Husk inden konsultationen

Vi anbefaler enkelte forberedelser inden din konsultation hos reumatologen. Det består bl.a. af at


  1. Medbringe sundhedskort.
  2. Reflektere over, hvilke sygdomstegn man har, så du kan beskrive dem præcist til lægen;
  3. Medbringe en liste over den medicin, du måske tager;
  4. Medbringe tidligere undersøgelser såsom beskrivelser af MR-scanninger eller røntgenbilleder, hvis disse findes
  5. Husk mundbind og gerne en negativ coronatest.Vejviser

Reumatologisk klinik ligger på hjørnet af Telia Parken og er lettilgængeligt ift. offentlig transport, parkering og handicapadgang via elevator.


Der er adskillige parkeringspladser foran klinikken inkl. handicapparkering.


Se venligst kontakt for mere information.

Privatlivspolitik

Reumatologisk Klinik Østerbro opfylder persondataforordningens krav. Se venligst persondataforordningen i dette nedenstående dokument.


I klinikkens venterum ses følgende dokument. Dette dokument erklærer samtykke til anvendelse af persondata i forbindelse med lægebehandlingen.

Ventetider

Hvis du er ny patient, kan din ventetid på en konsultation variere fra 1 dag til 24 uger. Denne ventetid kan afhænge af dine symptomer. Er der tale om behov for akut behandling, er der mulighed for dette, men dette gøres efter aftale med egen læge.


Konsultationens forløb

Til din konsultation skal du huske dit sundhedskort og en liste over den medicin, som du tager.


Lægen henter og kalder dig ind, når det er din tid. Der vil blive talt om din sygdom og dine symptomer, og lægen undersøger dig, hvis lægen vurderer det nødvendigt. Til denne undersøgelse kan det være, at du skal have noget af tøjet af, måske skal du ligge på en undersøgelsesbriks, eller måske vil lægen foretage en ultralydsscanning.


Det er muligt, at reumatologen henviser dig til eksempelvis blodprøvetagning, røntgenundersøgelse, e.l.

Udeblivelse fra patienttid

Fremmøde til sin konsultationstid i klinikken anses som meget vigtigt, da lægen har sat tid af til netop dig, således du får den bedste behandling. Kommer du for sent, kan der opstå forsinkelser til gene for andre patienter. Dette betyder, at du kan miste din konsultationstid og blive henvist til en tid.


Speciallægerne lægger naturligvis også vægt på at holde tiden og anstrenger sig for at gøre det. Alligevel kan der opstå forsinkelser, eftersom nogle konsultationer kan trække ud. Lægens forsinkelse er ikke udtryk for mangel på respekt for din tid men for, at den menneskelige faktor på klinikken giver en vis uforudsigelighed. Vi håber på jeres forståelse.

Hvis du vil klage

Klager og utilsigtede hændelser


Som patient kan du klage over behandling i det offentlige sundhedsvæsen herunder behandling hos speciallægen. Styrelsen for Patientsikkerhed er den instans, der behandler klagerne. Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over sundhedsfaglig behandling, og du kan klage, hvis du mener, at du som patient har fået tilsidesat dine rettigheder.


Hvis du vil klage, skal du udfylde et klageskema. Det kan gøres digitalt på http://borger.dk, idet du skal logge ind med NemID. Du kan også finde vejledning i forhold til at klage på Styrelsen for Patientsikkerhed https://stps.dk.  Her finder du link til det relevante skema https://stps.dk/da/borgere/klag-over-behandling


Du kan også indberette en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed i Sundhedsvæsenet, der medfører skade eller risiko for skade på en patient. 


Hvis du vil indberette en utilsigtet hændelse kan du gå ind på: https://stps.dk/da/viden-om-patientsikkerhed


Der er også mulighed for at rapportere lægemiddelbivirkninger via dette link: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning samt mulighed for at rapportere hændelser ved brug af medicinsk udstyr på dette link: http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/


Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal klage eller rapportere en utilsigtet hændelse, kan du altid henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed på https://stps.dk eller nedenstående adresse:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Islands Brygge 67

2300København S

Telefon 72 28 66 00

Mail: stps@stps.dk


Som patient kan man også klage over serviceniveauet og over sundhedspersoners opførelse.


Det gøres ved henvendelse til Region Hovedstaden. Du kan rette kontakt til patientvejlederen på det lokale patientkontor.


 


Patienterstatning


Hvis du ønsker at ansøge om erstatning efter behandling i det offentlige sundhedsvæsen herunder hos speciallægen, skal du henvende dig til Patienterstatningen via: http://patienterstatningen.dk/da/Selvbetjening/anmeld-din-skade


Man kan få erstatning, hvis man har pådraget sig en skade under behandling i det offentlige sundhedsvæsen. Erstatningen er ikke betinget af, at der er pågået en fejl. Man kan søge patienterstatningen om erstatning uden at klage via klagesystemet.


Hvis du har spørgsmål vedrørende Patienterstatningen kan de kontaktes via:

Patienterstatningen

Kalvebod Brygge 45

1560  København V

Tlf.: 3312 4343

Email:  pebl@patienterstatningen.dk


Praktisk information